Een compositietip: een kader in het kader.
Door een foto te maken, trek je een kader rond je onderwerp. Je kiest welk deel uit de realiteit je vastlegt en hoe je dat laat zien. Je kadreert je foto dus.
Binnen die foto kan je je onderwerp nog eens extra inkaderen.
In deze foto wordt het bootje en het landschap nog eens extra ‘ingekaderd’ door de takken vooraan in beeld.
Een raam is een ideaal kader.
Door je onderwerp nog eens extra in te kaderen, leid je de aandacht meer naar het onderwerp. Je maakt dus gebruik van een kader in je kader.